Energibehov vid mjölkproduktion

Energibehovet för mjölkproduktion beror på sammansättningen av mjölken och mjölkmängden. Ponnyston beräknas ha större mjölkproduktion i förhållande tilll kroppsvikt än större raser. Kg mjölk per 100 kg kroppsvikt

Stoets kroppsvikt

1. laktationsmånad

2. laktationsmånad

3. laktationsmånad

Under 200kg

3.0

3.5

3.0

Över 200kg

2.5

3.0

2.5

Energibehov vid mjölkproduktion, MJ per 100 kg kroppsvikt.

Laktationsmånad

Kroppsvikt

1

2-3

4-5

Under 200 kg

12.9MJ

13.0MJ

10.6MJ

Över 200 kg

10.8MJ

11.2MJ

8.9MJ