Mangan

Mangan (Mn) är viktig för omsättningen av kolhydrater och fett i hästens kropp, och för uppkomst av brosk i skelettet (syntes av chondroitin sulfat). Manganbrist antas därför bla. att kunna leda tilll felaktig utveckling av benen hos unge djur. Upptagningsförmågan är generellt låg, och påverkas negativt av högt innehåll av järn, kalcium och fosfor.

Hästens manganbehov är inte fullt klarlagt, men utifrån data hos andra djur bör ett innehåll i dagsgivan på ca 40 mg pr kg torrsubstans vara lämplig.

Bra hö är vanligvis en god mangankälla (40 -140 mg/kg). Havre innehåller ca 40 mg/kg. Vanliga tilllskottsfoder och kraftfoderblandningar tilll hästar har tilllsatts mangan.