Omräkning - vilka värden ska jag lägga in i min foderstat?

Ibland kan det bli lite förvirrande med alla siffror för näringsvärden som ska beräknas. På produktblad och förpackningar anges de ibland i procent och ibland som gram eller milligram. Det gäller att sätta decimalen på rätt plats. Vi har gjort en liten hjälpreda i excel som du kan ladda ner och ta till när siffrorna blir för många.

Hämta excelräknaren här  (OBS Nedan är endast en bild - den räknar ej)

46 recalculator