Våra standardfoder i PC-Horse

I samtliga versioner av PC-Horse ingår programmets uppsättning av standardfoder som bygger på data från etablerade fodertabeller i respektive land.

Det finns standardfoder i programmets alla tre fodertyper under rubriken STANDARDFODER:

  • Grovfoder
  • Kraftfoder
  • Mineral - och vitaminfoder

Standardfodren är således väl dokumenterade och tjänar flera syften för Dig som använder programmet:

  • Att tjäna som mall för att komplettera ditt eget inlagda foder med näringsvärden som Du saknar data på
  • Att jämföra med Ditt eget inlagda foder
  • Att tjäna som exempel och informationskälla
  • Att användas som nödlösning när du saknar egen analys på ditt foder

Vi har ambitionen att dokumentera varje enskilt standardfoder så bra vi kan och Du kan t.ex läsa korta kommentarer om respektive foder när Du klickar på ett enskilt foder i foderlistorna.

Ledtrådar i fodernamnet

Ibland har vi redan i fodernamnet givit ledtrådar om det speciella fodret, t.ex kan ett grovfoder redan i namnet ha en grov "varudeklaration" så här: Bete (SLU2003) - tidig försommar (2.3/15.5)

Vilket beskriver att detta betesgräs kommer från SLUs fodertabeller av 2003. Det är tidigt skördat och håller ett energivärde på 2,3 MJ och det smältbara proteinvärdet är 15,5 g/kg foder

På liknande sätt kan ett Hösilage med 50% torrsubstans (TS) som håller ca 5MJ energi och 29 g/kg foder i smältbart protein ha namnet: Hösilage - 50% TS (5/29)

I programmets Sverigelista redovisar vi om  underlaget till de svenska standard-grovfodren är från SLUs tabellvärden från 2003. Om inget årtal angivits är det senast tillgängliga uppgifter som använts. När svenska uppgifter saknas har vi sammanställt etablerade internationella data och lagt in dessa i programmets tabeller.

För bästa resutat - analysera alltid Ditt grovfoder hos något av de certifierade laboratorierna eller kräv analys av Din grovfoderleverantör.