Nya normer i Sverige

Ny behovsberäkning av mineraler och vitaminer.
PC-Horse beräknar nu behoven för mineraler och vitaminer enligt den nya amerikanska NRC-normen (NRC-2007). Det vill säga att alla forskningsresultat som har tillkommit under de senaste 18 åren sedan förra normen (NRC-1989) nu är tagna hänsyn till vid behovsberäkningen.

I SLU´s publikation Foderbladet Häst nr 1/08 har professor Jan Erik Lindberg orienterat om nya höjda normer för kalcium och fosfor för hästar. Därför har ändringar skett i den svenska normen för att ge bättre överensstämmelse med NRC-07.

Det är viktigt att notera att den beräkning som beskrivs i foderbladet Häst anger minimivärden, vilket betyder att man i praktiken bör ge ett tillägg på ca 20%. PC-Horse beräknar kalciumbehovet direkt efter formlerna i NRC-07, vilka också är minimivärden, och mängderna är därför uppräknade med 15% för att nå optimum.

Dag Austbø (PC-Horse) och Jan Erik Lindberg har diskuterat den nya svenska normen och är eniga om att den har god överrensstämmelse med NRC-07 och att PC-Horseprogrammets beräkningar väl stämmer med de nya svenska normerna (april 2008).