Decimaler i beräkningar och presentation av näringsvärden

Du kanske har lagt märke till att näringsvärden visas med lite olika antal siffror i ett foder eller i en ranson i olika rapporter i programmet.

Alla beräkningar I PC-Horse sker med samtliga siffror som foderleverantörerna har redovisat till oss eller som du själv lagt in i dina egna foder. Ransonens näringsinnehåll jämförs med de nationella och internationella behovsnormerna som ligger som grund i programmet med samma noggrannhet.

46 nutrientcolors

Vid presentationen  av beräkningarnas resultat i rapporter, behovstabeller och foderstater avrundas talen så att det visas två eller tre giltiga siffror i svaret, antingen det är ett heltal eller ett decimaltal. I programmet presenteras svaret med så många decimaler som vi ansett vara meningsfullt för användaren. Du kan läsa mer om detta som kallas värdesiffror här.

46 rationdetail2

Några mineralvärden som kalcium och natrium blir avrundade till heltal, medan andra, som selén, kobolt och jod visas med en eller två decimaler. Gemensamt för alla värden är att de visas med minst två gällande siffror.

Beräkningen, som sker i bakgrunden, görs dock alltid med högsta möjliga precision dvs med användning av alla tillgängliga siffror.