Kalcium/Fosfor-kvoten

Som beskrivits på andra platser är den nya svenska normen anpassad till NRC2007, i vilken mineralvärdena är minimivärden. PC-Horse som vanligtvis optimerar ransonerna för hästens behov (minimivärden + lämpligt tillägg) följer här den svenska rekommendationen för fosfor (minimivärden) som pga föroreningarna i Östersjön är mycket restriktiv.

Det innebär att programmet varnar i rött så fort du understiger miniminormen. Det medför också att dina staplar tycks dra iväg när du lägger till det som hästen behöver för sitt optimum.NRC har skärpt behoven för kalcium, se t.ex hästar i träning:

Kalciumbehov:

Underhåll            : 0,04 gram per kg kroppsvikt

Lätt träning         : 0,06

Moderat träning   : 0,07

Hård träning        : 0,08

Intensiv träning    : 0,08 gram per kg kroppsvikt

Fosforbehov:

Underhåll              : 0,028 gram per kg kroppsvikt

Lätt träning           : 0,036

Moderat träning     : 0,042

Hård träning          : 0,058

Intensiv träning      : 0,058 gram per kg kroppsvikt