Energiomräkning i importerade kraftfoder

Nu förtiden säljs mycket hästfoder från land till land. Särskilt kraftfoder säljs över landsgränserna. Foder som t.ex tillverkas i England eller Tyskland säljs ofta i Sverige, Norge och Danmark. Eftersom de flesta foder levereras i sina originalförpackningar krävs det insikt och kunskap om de utländska energienheterna för att kunna göra en jämförelse mellan energivärdet i ett importerat foder och ett inhemskt producerat foder. Det finns inga garantier för att energiinnehållet i ett importerat foder har redovisats med de energivärden vi använder i Sverige.

Ett exempel belyser detta:
I England uppger man t.ex energin i Megajoule Smältbar energi (MJ DE).
Här, i Sverige måste energivärdet räknas om till Megajoule Omsättbar energi (MJ OE*) när fodret ska beräknas enligt officiella svenska normer. Om detta inte görs korrekt kommer fodret i Sverige att visa ca 11% för högt energivärde. Om kraftfoder-andelen i dagsgivan då är hög, vilket ofta gäller vid hård träning, kan detta i sin yttersta konsekvens leda till att hästen blir underfodrad.

Det är mycket viktigt att förstå och känna till hur mycket energivärdena ändrar sig när man går från Smältbar energi till Omsättbar energi och går vidare till Nettoenergi.

46energidiagram april14


Är detta svårt att förstå sig på?
Ja, det är svårt att förstå de olika systemen och hur de ska räknas om till giltiga storheter i varje enskilt land. PC-Horse har därför tagit detta på allvar och gör nu automatiska omräkningar av alla energivärden i de fodertyper som säljs och marknadsföres i flera länder. Vi har gjort avtal med ledande foderleverantörer och importörer om att deras analyser läggs upp på vårt web-baserade FeddCenter. Alla deras foderanalyser kan laddas direkt ner i PC-Horse programmet med korrekt beräknat energivärde - alltid angivet på det korrekta sättet som gäller för Ditt land. Vi anser detta är en stor trygghet både för importörerna och för häst- och stallägare som köper importerat foder.

Mer om det här kan du läsa i vår mer utförliga artikel om energi.

Har Du koll på energivärdet i Ditt importerade kraftfoder?
Se några exempel på skillnader i värde och enhet resp vilken energityp som anges beroende på varifrån ditt importerade foder kommer.

 sv  no  da fi  en  de  fr  nl
Land Sverige Norge Danmark Finland UK / Ireland Tyskland Frankrike Holland
Värde  10  0,84  0,84  10  11,1  11,1  0,84  0,84
Enhet  MJ  FEh  FEh MJ  MJ  MJ UFC  EWpa
Anges som:  OE*  NE  NE OE  DE  DE  NE  NE

* Enligt företrädare på SLU används i Sverige begreppet OE, Omsättbar Energi, vanligen i popolära texter medan man använder begreppet ME, Metaboliserad Energi, i mer vetenskapliga texter.

Det är således inte bara det att energin anges i olika enheter - den ska också omräknas relaterat till vilken energityp som är den korrekta. För grovfoder gäller andra omräkningstal än ovan angivna.

Ta det säkra för före det osäkra - låt PC-Horse räkna rätt åt Dig. Snabbt, säkert och bekvämt!