Konsult (v3)

Avancerat foderstatsprogram för foderrådgivare, leverantörer, konsulter och veterinärer

00-8-education 00-7-advice00-5-veterinarian

  Funktioner i PC-Horse version 3: KONSULT
  STALL (antal) obegr.
  HÄSTAR (antal) obegr.
  NÄRINGSÄMNEN (antal i foderstat) 31
  NÄRINGSÄMNEN (antal i behovsredovisning) 31
  KVOTER (Ca/P, MADC/UFC, Zn/Cu) 6
  RASER (behov, vikt, tillväxt) 68
  GUIDER (doseringsråd) 31
  FRI SUPPORT (Tel & Teamviewer) JA
  AVANCERAD FODERSTATSRÄKNARE JA
  KROPPSVIKTSRÄKNARE  JA
  GÖRA EGNA FODER (grovfoder) JA
  INLÄSNING AV FODERANALYSER (xml) JA
  DRÄKTIGHETS-RAPPORTERING JA
  BILD PÅ EGEN HÄST JA
  MÅLTIDSPLANERARE JA
  HÄST & STALLDAGBOK JA
  TRÄNING vs FODER MONITOR JA
  IMPORT & EXPORT (foderlistor, hästar och stall) JA
  JÄMFÖRA NÄRINGSINNEHÅLL JA
  UTÖKADE EMAIL-FUNKTIONER JA
  GÖRA EGNA FODER (alla fodertyper) JA
  MODELLSTALL & HÄSTAR JA
  UNGHÄST-REGULATOR (finreglering) JA
  KONTAKTREGISTER JA
  FODERPRISER JA
  FODERBLANDARE JA
  BEHANDLINGAR & KARANTÄN-VARNING JA
  RASER (definiera egna raser) JA
  SÖKFUNKTION (hästar, stall & hästägare) JA
  ORGANISATIONS-LICENSER (fleranvändarlicenser) JA
  QUICKFEED-LISTOR (foderlistor för snabba foderval) JA
  PERSONLIGA RAPPORTER (sidfotsinställning) JA
  VISNING AV NÄRINGSÄMNEN (i diagram och rapporter) JA
  HÄSTARKIV JA
  FLERA FODERSTATER (per dag och häst) JA
  KONSULTENS KOMMENTARER (i foderstatsrapporten) JA

* Energi, Protein, Lysin, Kalcium, Fosfor, Magnesium, Natrium, Järn, Koppar, Mangan, Zink, Kobolt, Jod, Niacin, Folinsyra, Selén, Biotin, Kalium, Klor, Svavel, A-, D-, E-, B1-, B2-, B6-, C- och B12-vitamin samt Fiber, Stärkelse, Socker och Fett.

** Calcium/Fosfor (Ca/P), Smältbart råprotein/Energi, Kalcium/Magnesium, Zink/Koppar, Mangan/Koppar, Järn/Koppar samt dessutom Kation-Anion balansen i dagsgivan.