PC-Horse i utbildningen

00-8-education  00-6-skolstall

PC-Horse används idag på många naturbruksgymnasier och ledande utbildningsanstalter. T.ex i SLU kandidat och mastersprogram i husdjursvetenskap, husdjursagronom- och veterinärprogram.

Efter inledande utbildning om hästens behov och de grundlaggande principerna för hur foderstater beräknas ger PC-Horse en överlägsen fortsättningskvalitet för elevernas förståelse för hur olika hästar i skilda situationer har behov av individuell utfodring.

Med hjälp av programmets pedagogiska grafik och enkelhet att hantera kan elever snabbt prova alternativa utfodringsstrategier, byta fodertyper, jämföra näringsinnehåll i olika foder - samt, via programmets "experthjälp", snabbt få svar på vad brister i näringsinnehåll beror på och vad det kan leda till.

För lärarna innebär det att man kan uppnå ett högt utbildningsmål i förhållande till tillgängliga lektionstimmar. Eleverna, som har egna programlicenser, stimuleras till eget arbete - kanske med sin favorithäst. Och Sverige kan se fram mot en ny generation välutbildade och kunniga hästmänniskor!

Examples of colleges and universities that use PC-Horse in their education:

 

Nottingham University UK
 Abington-Witney College  UK
Writtle College UK
 University of Limerick Ireland
 University of Surrey UK
Norsk Hestecenter Norway
 Häme University of Applied Scienses (HAMK) Finland
 Hansenberg Organia Denmark
 Dalum Landbrugsskole Denmark
Roskilde Tekniske Skole Denmark
Aarhus Ehrvervsakademi  Denmark
Københavns Universitet Denmark
Dansk Rideförbund Denmark
Holar University College Iceland
Wången Sweden
Flyinge Sweden
Strömsholm Sweden
Agricultural colleges: Bollerup, Lillerud, Sötåsen,... Sweden
Agricultural colleges: Øksnevad, Tvedestrand,Mosjøen, Hvam, ... Norway