Periaatteemme

Ruokintasuunnittelua tieteeseen pohjautuen – Tavoitteenamme on käyttää PC-Horsen kaikissa laskelmissa parasta saatavilla olevaa tutkittua tietoa. Päivitämme ohjelmistoa jatkuvasti uusien hevosravitsemuksen alalta olevien tietojen perusteella saavuttaaksemme tämän tavoitteen. Ohjelmiston julkaisijana ja alan tutkijoina meidän velvollisuutemme on tarjota Sinulle työvälineet hevosesi ruokintalaskelmien tekemiseen