Avel och raser

Akhal-Teke eng_fullblod arabiskt-fullblod

Redan för 5500 år sedan tämjde folken i norra Kazakstan sina hästar som de red och mjölkade. enligt de senaste forskningsrönen (www.sciencemag.org) utgör detta de tidigaste spåren efter hästar som inte bara jagades och åts upp utan även visar att man levde nära samman sina hästar.

Över hela världen bedrivs rasutveckling och det finns många hästraser i världen. Nya hästraser dyker upp hela tiden. Framförallt i USA avlar man ofta fram nya raser. Det lär finnas över 150 häst och ponnyraser. Alla länder har sina egna varianter av olika raser.

Många moderna hästraser är framavlade av oss människor. Vi har valt ut vissa drag hos olika hästar och genom selektiv avel skapat hästar med olika med egenskaper. I avelorganisationer regleras kraven för hästavel och för stamboken. Organisationer har krav på storlek, byggnad, rörelse och i en del fall även färg, som måste vara rätt för att en häst ska bli godkänd inom sin ras.

Det finns två sortes stamböcker. En öppen stambok godkänner en häst med en förälder i en annan registrerad ras, förutsatt att den lever upp till de krav som ställs. En sluten stambok godkänner endast en häst om båda föräldrarna är registrerade. En sluten stambok håller därför rasen renare.

PC-Horse baserar sina beräkningar på behov för den valda rasen. Programmet har en omfattande raslista anpassad till olika länders raser.