Selén

Selén (Se) är en viktig del av enzymet "glutation peroxydase" som medverkar i värnet av cellmembran (hindrar oxidering). Selén är också viktigt för en normal funktionalitet hos bukspottkörteln (pancreas). Selénbrist kan leda tilll muskeldegenerering (muskelförtvining, svaga födda fö som har svårt att suga och svälja), hjärtmuskeldegenerering (akut hjärtdöd), samt en rad andra sjukliga tilllstånd. Jordmånen i Skandinavien är i allmänhet extremt fattig på selén. Selén är mycket giftig och man måste vara försiktig med doseringen. Vanligvis beräknas behovet vara 0,1 mg pr kg torrsubstans i dagsgivan. Giftpåverkan kannförekomma vid 18-20 mg/dag.

Selén och E-vitamin kan tilll en viss grad ersätta och komplettera varandra. Lågt innehåll av E-vitamin och andra antioxidanter, och högt innehåll av fleromättat fett i dagsgivan ökar behovet av selén.

Selén är tillsatt i alla kraftfoderblandningar, i alla allsidiga tilllskottsfoder för hästar samt i saltstenar.