A-vitamin

Vitamin A finns i fodret som retinol eller b -karoten. Verkar i organismen som retinol, retinal, och retinsyra.

Vitaminet är instabilt för ljus, syre, värme, mm. Torkning på marken inaktiverar A-vitamin. När den gröna färgen försvinner är det en god indikator på förlust av A-vitamin.

Karoten uppspaltas i tarmen tilll retinol. Retinol lagras i levern och i fettvävnad, och skiljs ut via gallan.

Vitamin A är nödvändig för aktiveringen av de gener som styr celldifferensiering, dvs. specialiseringen av cellerna vilket sker efter celldelning. Mängdbehovet är störst när celldelningen är snabb, fosterutveckling, förnyelse av slemhinnor i inre kanaler som lungor, tarm, urinvägar mm. Vitaminet är en viktig faktor i synprocessen. Intorkade slemhinnor med sekundära infektioner som följd (ögoninfektion med blindhet), nedsatt tilllväxt och reproduktion.

Överdoser av vitamin A som retinol er giftig, och kan leda tilll viktförlust, skelletförändringar, infektioner, fosterskador, slemhinneförändringar, synförstoring, leverförstoring ellerhåravfall.

När vitaminet tilllförs som karoten (från plantor) kan kroppen själv reglera omvandlingen tilll retinol efter behov, och karoten har därför liten giftpåverkan. Har dagsgivan högt innehåll av vitaminet, och detta huvudsaklingen kommer från gräs, grönt hö eller t.ex morötter, finns ingen risk för överdosering. Vitamin A stabiliseras av vitamin E (antioxidant) både i fodret och i organismen.

beraknas


Behovet for vitamin A oppges i internationella enheter (IU). En IU vitamin A definieras som 0,3 m g retinol, eller 0,6 m g b -karoten