B2-vitamin

Riboflavin (B2) - Riboflavin fosforyleras vid absorbtion tilll flavinmononukleotid (FMN) som i andra hand kan kopplas till adenosinmonofosfat och danne flavin adenin dinukleotid (FAD). Både FMN och FAD fungerar som medfaktorer i otaliga enzymatiska reaktioner; exempelvis: FMN ingår i elektrontransportkedjan och i aminosyreoxidanter, FAD ingår i 3 trinn i Krebssyklus och 1 trinn i fettsyreoxidationen. Kanaliserar elektroner in i elekstrontransportkedjan.

Bristsymptom hos hästar: Riboflavinbrist har aldrig blivit rapporterat hos häst. Från andra djur känner man till symptom som hudforändringar, eksem, rynkor, ögonskador (gris), m.fl.

beraknas


Giftighet: Ej giftig.
Källor: Gräs, hö, oljefrö,fiskmjö, jäst.