Internationella normer


Beräkning av hästars behov för omsättningsbar energi (MJ) och protein är gjort i betraktande av behovsnormer utvecklade i Frankrike och Holland. Man har nu bestämt att dessa normer skall användas i Sverige. I dataprogrammet har vi kallat denna norm "Europeisk standard" Detta system är utvecklad i Frankrike under många års försök med hästar. I Holland har man förbättrat systemet och vi har använt de holländska rekommendationerna. Systemet är därför utvecklat för hästar under många års forskning. Systemet har varit presenterat på många internationella kongresser och är i Norden anpassat tilll de nordiska energi- och proteinenheterna (Austbø, D., 1996).

NRC 2007 - Behoven för vitaminer och mineraler har hämtats från den nyaste amerikanska NRC-normen från 2007. Dessa normer revideras regelbundet (ca var 10:e år), och tar vid revisionerna hänsyn till försökstresultat från hela världen. Det har gjort ett antal anpassnignar av normen för att passa förhållanden i Norden. Detta har skett efter riktlinjer av professor H.Meyer i Tyskland och i samarbete med de övriga nordiska länderna. NRC-normen används i dag över hela världen.

OBS! NRC-normen är en minimi-norm !
Detta betyder att i praktiken bör man lägga sig ca 25% över normen för dom flesta näringsämnen. PC-Horse har tagit hänsyn tilll detta och justerat normen tilll hästens optimala vitamin/mineralbehov. I dataprorammets normer ger man uppgifter om de flesta behov genom ekvationer i vilka uppgifter som kroppsvikt, dräktighetsmånad, laktationsmånad, ålder, tilllväxt och träningsintensitet ingår.

I PC-Horse beräknas och anges energi- och proteinbehoven efter de nordiska normerna vilka bygger på Franska/Holländska data. Mineral och vitaminbehoven beräknas helt efter NRC2007-normen med smärre anpassningar till SLUs rekommendationer 2008.

I programmets Konsultversion kan man även välja att beräkna energi- och proteinbehoven efter de amerikanska normerna och visa energibehoven antingen i megajoule eller megacalorier. Proteinet uttrycks som råprotein (N x 6,25).