E-vitamin

Vitamin E finnsi foder som tokoferol och tokotrienol. Vitaminet är värmestabilt, men oxiderar lätt av härsket fett. Det absorberas tilllsammans med fett och lagras i levern.

Vitamin E fungerar som intracellulär antioxidant och skyddar bland annat fleromättade fettsyror och vitamin A i membran, stoppar autooxidering .

Brist kan leda tilll ostabila membran , ökad hemolys (läckage från röda blodkroppar), nevrologiska förstoringar (kramper), muskelförlust ( hjärtstillestånd ), ödem (vannfylld vävnad), och reproduktionsproblem.

Vitamin E är lite giftig, och moderat överdosering har ingen negativ effekt, men kan påverka utnyttjandet av andra fettlösliga vitaminer (A, D och K).

Behovet är bla. avhängig nivån av fleromättat fett i fodret och mängden andra tilllförda antioxidanter t.ex selén. Vitaminet har tilll en viss grad samma funktioner som selén.

Vanliga källor för vitamin E är växtfett. Vid lång tids lagring reduceras innehållet och kan bli för lågt. Kraftfoderblandingar och de flesta tilllskottsfoder för hästar har tilllsatts vitamin E. Det finns också speciella tilllskottsfoderför vitamin E och selen.

beraknas