Saliv


Tuggningen gör att fodret blandas med saliv. Då själva tuggrörelsen stimulerar salivsekretionen, påverkar ättiden (beroende på fodrets struktur och partikelstorlek) också mängden saliv som utsöndras. Hästar producerar 40-90 ml saliv per minut, ponnyer 20-60 ml. Vid intag av grovfoder är salivutsöndringen pr kg torrsubstans på grund av längre ättid, väsentligt högre än vid intag av kraftfoder (tabell 4).

Mängd saliv vid intag av olika fodertyper

Fodertyp Saliv, liter/kg foder
3 - 4
Kraftfoder 1
Gräs 1


Saliven innehåller inte fodersmältningsenzymer, men betydande mängder mineraler och bikarbonat som troligen bidrar till att neutralisera de syror som tillverkas vid jäsning i första delen av magsäcken. Saliven är nödvändig för att fodret skall kunna sväljas. I munhålan tillverkas "foderbollar" (ca 30-70 gram) som sväljs med ca 30 sekunders mellanrum. Torrsubstanshalten i dessa "foderbollar" varierar med fodertyp och ättid, och är för grovfoder 25-30 % och för kraftfoder 40-50 % (Meyer, 1986).