Koppar

Koppar (Cu) spelar en viktig roll som del av de enzymer som ingår vid syntes av pigment och vid syntes och underhåll av den elastiska bindeväven. Koppar är också nödvändig vid mobilisering av järnlagret, då det ingår i enzymet ceruloplasmin som medverkar tilll att få järnet att övergå i trevärdig form (Fe+++) i transferrin (transportform). Koppar har därvid indirekt betydelse både för absorption av järn och för syntes av hemoglobin. Koppar ingår också i flera andra enzymer.

Koppar absorberas generellt dåligt. Absorbtionen ökar vid lågt innehåll och avtar vid högt innehåll i dagsgivan. Absorbtionen hämmas av kalcium, molybden (viktig antagonist), zink, kadmium och sulfat ioner (sur nederbörd). Kopparbrist kan ha betydelse vid uppkomsten av osteochondrose och andra utvecklingssjukdomar i skelettet. Det kan också ge anemi av samma slag som förekommer vid järnbrist. Häster tål moderat överdosering av koppar utan kända negativa effekter. Man bör likväl tilllse att dagsgivans innehåll motsvarar hästens behov.

Gräs och hö innehåller 4-8 mg Cu pr kg torrsubstans, havre ungefär lika. De flesta tilllskottsfoder och kraftfoder är goda kopparkällor för hästen. Vissa saltstenar har tillsatser, andra är rena.