Vitaminer

Vitaminbehovet styrs av hästens ålder, storlek, produktionsfaktorer (växt, dräktighet, mjökproduktion, träning), stresspåverkan mm. Behovet av tilllskott av vitaminer följer av fodrets typ och kvalitet, omfattningen av den mikrobiologiska vitaminsyntesen i blind- och tjocktarmen samt i vilken grad de syntetiserade vitaminerna absorberas. Eftersom en rad vitaminer syntetiseras av mikroberna i hästens tarmkanal påverkas förhållandena i tarmfloran behovet av tilllförsel av en del vitaminer.

NRC-2007 uppger behov för vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1 och vitamin B2. Övriga vitaminbehov anges som "odefinierade". Man har inte påvisat bristsymptom på hästar under normala förhållanden. PC-Horse har trots detta valt att ange behov av vitamin B6, B12, niacin och folinsyre.  Behovet för vitaminer uppges i NRC-2007 som mängden vitamin per kg kroppsvikt

Hästar på goda beten har litet, eller inget, behov av vitamintilllskott, eftersom friskt betesgräs är en god källa för vitaminer. Vitaminerna delas i två grupper, fettlösliga (A, D, E K) och vattenlösliga (B-vitamin och vitamin C).

Fettlösliga vitaminer - De fettlösliga vitaminerna är A, D, E och K. Sjukdomar eller andra förhållanden som påverkar absorberingen av fett påverkar också absorberingen av de fettllösliga vitaminerna. Mikrober i tarmkanalen kan syntetisera vitamin K, de andra fettlösliga vitaminerna måste tilllföras . Ett undantag är vitamin D som uppstår i huden när hästen utsetts för ultraviolett ljus(solljus). Eftersom hästarna vistas mycket utomhus är tilllskott därför bara nödvändigt under vinterhalvåret.

Vattenlösliga vitaminer - De vattenlösliga vitaminerna omfattar olika B-vitaminer och C-vitamin. De är lite giftiga, och överskott går ut med urinen. De flesta B-vitaminer, med undantag för B12, tilllförs normalt i tilllräckliga mängder genom betesgräs och hö av god kvalitet. Växter kan emellertid inte syntetisera vitamin B12, detta görs av mikrober om tilllräcklig mängd kobolt finns tilll hands. Mikroberna i hästens tarmkanal syntetiserar vanligtvis tilllräckligt mycket B12 för att täcka behovet. Mikroberna i tarmkanalen producerer också rikligt av de andra B-vitaminerna och vitamin C.

I situationer då tarmfloran har kommit i obalans (sjukdom, diarré, antibiotikabehandling, hård träning, stress, foder av dålig kvalitet m.m) kan det finnas behov av extra tilllskott av B-vitaminer. En rad B-vitaminer är vanligvis tillsatta kraftfoderblandningar och allsidiga tilllskottsfoder för hästar . Jäst (t.ex öljäst) är en bra B-vitamin källa.

Behovet av vitamin B1 och B2 är uppgivet i NRC-2007, däremot är behovet för de andra B-vitaminerna inte fastställda, eftersom det inte har påvisats bristsymptom under normala förhållanden De enskilda vitaminerna inom denna gruppen kommer bara kort att kommenteras.