Makromineraler

I NRC-normen finns det formler för behoven av kalcium (Ca), fosfor (P), magnesium (Mg) och kalium (K). Behov för en del andra mineraler redovisas i egen tabell. I programmet beräknas först minimumsbehoven för mineraler och vitaminer baserat på NRC-2007. Därefter görs ett tilllägg på ca 25% så att de behov som uppges i PC-Horse är det som vi anser vara "den optimala normen".

Formeln för underhållsbehov beräknas från de endochena förlusterna och effektiviteten i absorberingen för varje mineral. För vissa av mineralerna är ett behov angivet utan att vi angivit de endochena förlusterna och hur mycket hästen absorberar i tarmen. Mineralbehoven för hästar i arbete beräknas i förhållande tilll energibehovet. För unghästar i tilllväxt finns formler som utgår från hur mycket mineraler som avgår per kg vikökning, och i vilken grad mineralet absorberas i tarmen. Det finns även formler som beräknar unghästar ej är i träning och för unghästar i träning.