Tunntarm

En stor häst har en ca 20 meter lång tunntarm. Den delas upp i tre delar: duodenum (tolvfingertarmen), jejunum och ileum. I duodenum (ca 1 m lång) finns utförselsgång för galla och bukspott. Gallan utsöndras från levern och töms kontinuerligt i tarmen, då hästen inte har någon gallblåsa. Den medverkar till emulgering av fett så att detta kan absorberas.

Bukspotts-körteln utsöndrar ett vattenrikt sekret som innehåller mycket bikarbonat och ett enzymhaltigt sekret. Det enzymhaltiga sekretet innehåller enzymer som spaltar proteiner (trypsin), fett (lipaser) och stärkelse (amylaser). Bikarbonatet neutraliserar det sura maginnehållet så att pH-värdet i tarmen ökar.

I tunntarmen bryts lätt smältbara näringsämnen ner som socker, stärkelse, protein och fett med hjälp av enzymer. Chymet (tarminnehållet) passerar tunntarmen med en hastighet på ca 20 cm per minut. Detta betyder att chymet annvänder ca 1 ½ timme på att passera den ca 20 meter långa tunntarmen. I den sista delen av tunntarmen (ileum) samlar sig chymet och blir ryckvis under högt tryck pressat in i blindtarmen. Detta händer 3-6 gånger per timme, mängderna är från 200 till 1500 ml per gång. Tunntarmsinnehållet är vattenrikt. I grovfoderransoner är torrsubstansinnehållet på under 4% i innehållet i sista delen av tunn-tarmen (ileum), vid blandade ransoner mellan 4-10%.