Magnesium

Hästens kropp innehåller ca 0.05% magnesium (Mg). Omkring 60% av detta finns i skelettet. Magnesium är en aktivator för många enzymer, och är nödvändig för normal muskelfunktion. Brist på magnesium kan ge kramper.

Normalt har en moderat överdosering av magnesium inga negativa biverkningar. Man bör doch tilllse att dagsgivans innehåll överensstämmer med hästens behov.

Den endochena avgången har inga negativa effekter. Man bör likväl tilllse att dagsgivans innehåll överrensstämmer med hästens behov.

Denendochena avgången är ca 6 mg pr. kg kroppsvikt per dag. Magnesium i vanliga fodermedel absorberas 60-40%. Tilsätts magnesium som oxid, sulfat eller kolnat absorberas ca 70%. Vid beräkning av behoven räknar NRC-89 med 40 % absorbtion.