Kobolt

Kobolt (Co) är nödvändig för uppkomst av B12-vitamin. Aktiverar enzymreaktioner. Kobolt är nödvändigt för att tarmmikroberna ska kunna syntetisera B12-vitamin.

Behovet av kobolt uppges tilll 0,1 mg pr kg torrsubstans i dagsgivan. Kobolt är bara svagt giftigt så en moderat överdosering ger ingen känd negativ reaktion. Koboltbrist, se under B12-vitamin.

Kobolt är vanligvis tilllsatt kraftfoderblandningar och allsidiga tilllskottsfoder för hästar.