C-vitamin

Vitamin C (ascorbinsyra) - Tidigare trodde man att vitamin C ledde till ökad fertilitet hos hingstar och ston. Senare undersökningar har inte kunnat bekräfta detta. Hästarna syntetiserar tillräckligt vitamin C för att täcka behovet.

Vitamin C ges gärna i fodret för att öka järnupptaget (se mer under järn).

Bristsymptom: Brist på Vitamin C har inte beskrivits hos häst. Hos andra djur kan brist leda till njurreskador, for högt upptag av järn, diarré, förstöring av vitamin B12. Hos människor kan brist av vitamin C leda till skörbjugg.


Giftighet: Lite giftig.
Behov: Inte fastlagt hos häst.