Ændring af hoppens foderration i den sidste del af drægtighedstiden

Venligst kommentere denne artikel

På denne tid af året er mange avlshopper i de sidste måneder af drægtighedstiden. Dette betyder at fosteret nu øger sin tilvækst og dermed kræver mere næring for at udvikles optimalt. Da det er hoppen som skal levere alle næringsstofferne til fosteret må hoppens foderration tilpasses det øgede næringsbehov.

mare pregnant
Fosterets vækst
I de første 7 måneder af drægtighedstiden vokser hestefosteret relativt lidt. I løbet af denne periode kommer det kun op til ca 20% af fødselsvægten. Dette betyder at hoppens næringsbehov kun ændres lidt i denne periode i forhold til vedligeholdsbehovet. I løbet af de sidste 3 – 4 måneder af drægtighedstiden vil fosterets tilvækst imidlertid øges betydeligt. Alene i den sidste måned før foling vil fosteret have en vægtstigning på 30% i forhold til fødselsvægten. Kropsvægten af et nyfødt føl er omtrent 10% af normal kropsvægt for hoppen.

Næringsbehov til drægtighed
Alle næringsstoffer som er nødvendige for at produsere et føl (muskler, skelet, hove, pels mm) må leveres til fosteret fra hoppen via blodet. For at hoppen ikke skal tære for meget på sine egne kropsreserver må vi sørge for, at fodringen er tilpasset til det øgede næringsbehov hoppen har i denne periode. Hos et nyfødt føl består en stor del af kroppen af protein (muskler), mineraler (skelet) og vand. Under den sidste drægtighedsmåned øges hoppens næringsbehov betydeligt. I forhold til vedligeholdelsesbehovet øges energibehovet med 30% mere energi (FEh), 75% mere protein og ca 80% mere calsium og fosfor.

45dia mars2016

Kvalitets kontrol
Normalt vil rationen til avlshoppen bestå af mere end 2/3 grovfoder. Dette betyder at det er meget vigtigt at kende næringsindholdet af grovfoderet . Andvendelse af grovfoder som er analyseret for minimum energi (FEh), fordøjelig råprotein, calsium og fosfor må betragtes som en del af kvalitets kontrollen af dit hesteopdræt. Specielt når det gælder indhold af protein og calsium kan grovfoderet variere betydeligt, og indholdet af disse næringsstoffer kan ikke vurderes ud fra en visuel bedømmelse (ved at se på foderet). Det er derfor nødvendigt med en foderanalyse og at værdierne fra foderanalysen bliver brugt når du udregner foderplaner til den drægtige hoppe.

Hvis du har en grovfoderanalyse kan PC-Horse være til stor hjælp da analysesvar fra Eurofins leveres med en datalæsbar fil (xml-fil) som kan læses automatisk ind direkte i programmets foderliste. På denne måde kan du sammensætte foderplaner hvor dine foderranalyser er inddraget i beregningerne.

Tiden omkring folling
Det er meget vigtigt at hoppen er i god kondition ved foling. Dette er ikke bare af betydning for mælkeproduktionen efter folling, men også for, at få hoppen ifolet påny. Hopperne vil normalt blive i folet i løbet af følbrunsten (9-11 dage efter foling) eller ved månedsbrunsten (ca 30 dage efter folling). For at sikre en høj ifolings% er det vigtigt at hopperne er i god kondition og i ernæringsmæssig balance.

PC-Horse
Når du lægger din hoppe ind med bedækningsdato og senere folingsdato, vil PC-Horse programmet alltid vide hvilken drægtighedsmåned hoppen er i eller hvor lang tid siden det er den har follet. På denne måde vil programmet til enhver tid kunne beregne hoppens næringsbehov optimalt ud fra dens reproduktive status.

Venligst kommentere denne artikel

This article was originally written by Dr. Day Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2015
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.

Save

Save

Save

Save