Så här läser Du foderanalysen (v3)

  1. Visar att analysen är gjord på grovfoder till häst och att fodertypen är hö.
  2. Redovisar torrsubstansen (TS) i fodret per kg foder. Detta är viktigt att skriva in när du lägger in ditt eget foder i PC-Horse, i synnerhet när det gäller hösilage som har ett högre vatteninnehåll. Då blir TS-värdet lägre.
  3. Smältbart råprotein per kg foder
  4. Energiinnehållet visas som MJ per kg foder
  5. Analysen redovisar även de viktigaste värdena omräknat till per kg TS, dvs då vatteninnehållet i fodret inte medräknas.

I PC-Horse kan du lägga in dina analysvärden med bägge mätmetoderna - per kg foder eller per kg Ts.

46-foderanalys